Piasecki, Piotr. „Misjonarze męczennicy a wolność Religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW W Warszawie)”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 97-99, doi:10.14746/amp.2023.28.7.