Różański, Jarosław. „Świętość I wolność — Nowe Wyzwania Dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II Wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie)”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 101-8, doi:10.14746/amp.2023.28.8.