Rehlis, Norbert. „Praca Lekarska Dr Wandy Błeńskiej Jako przykład Holistycznego podejścia Do Pacjenta”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 20, czerwiec 2015, s. 45-52, doi:10.14746/amp.2015.20.4.