Pawłowski, Zbigniew. „Pomoc Dla Misyjnych ośrodków Medycznych Na Tle Globalnej Ochrony Zdrowia”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 20, czerwiec 2015, s. 55-69, doi:10.14746/amp.2015.20.5.