Surma, Krystyna. „Misyjny Charakter Edukacji. Edukacja W Ugandzie”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 20, czerwiec 2015, s. 89-106, doi:10.14746/amp.2015.20.7.