Duda, J. „Prawda Jako Fundament Nauczania Misyjnego W Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 20, czerwiec 2015, s. 137-49, doi:10.14746/amp.2015.20.9.