Mich, K. A. „Sprawozdanie Z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego W Latach 2013/2014”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 20, czerwiec 2015, s. 253-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5682.