Mich, K. A. „Sprawozdanie Z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego W Latach 2014/2015”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 20, czerwiec 2015, s. 257-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5684.