Lendzion, Kinga. „Prawo Dzieci Do Edukacji a jakość Nauczania W Afryce Subsaharyjskiej Na przykładzie Madagaskaru”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 21, grudzień 2016, s. 169-82, doi:10.14746/amp.2016.21.9.