Mich, Katarzyna. „Wolontariat Misyjny Na przykładzie doświadczeń Misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego Im. Dr Wandy Błeńskiej W Poznaniu – Turystyka Religijna Czy świadectwo Wiary?”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 21, grudzień 2016, s. 195-07, doi:10.14746/amp.2016.21.11.