Danieluk, Robert. „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja I Recepcja Dzieł Architektury Na przykładzie świątyń Jezuickich Ameryki Południowej Okresu Kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 21, grudzień 2016, s. 221-4, doi:10.14746/amp.2016.21.13.