Tomiak, A., i A. Stachowiak. „Akademickie Koło Misjologiczne Im. Dr Wandy Błeńskiej W Poznaniu W Latach 2015/2016”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 21, grudzień 2016, s. 243-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7769.