Janiec-Palczewska, Justyna. „Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio W Okresie Od Sierpnia 2015 Roku Do Lipca 2016 Roku”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 21, grudzień 2016, s. 245-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7770.