KLUJ, W. „Duchowość Misyjna. Między „Ad gentes" A „Redemptoris missio"”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15, styczeń 2007, s. 19-36, doi:10.14746/amp.2006.15.02.