SAKOWICZ, E. „Najświętsza Maryja Panna - Matka Kościoła W Azji”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15, styczeń 2007, s. 115-22, doi:10.14746/amp.2006.15.08.