MIOTK, A. „Wczesna Ewangelizacja Meksyku I Ameryki Północnej”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15, styczeń 2007, s. 123-60, doi:10.14746/amp.2006.15.09.