ATŁAS, T. „Katolicka Odnowa Charyzmatyczna W Republice Konga”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 15, styczeń 2007, s. 161-75, doi:10.14746/amp.2006.15.10.