FĄS, L. „Misyjne zaangażowanie młodzieży Polskiej Okresu międzywojennego (1918-1939)”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15, styczeń 2007, s. 237-50, doi:10.14746/amp.2006.15.15.