JABŁOŃSKI, F. „VI SPOTKANIE MISJOLOGÓW (CZELADŹ 14-15 XI 2005 )”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 15, styczeń 2007, s. 279-81, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7871.