BASAŁAJ, M. „Misje W Nauczaniu papieży Benedykta XV I Piusa XI”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 16, grudzień 2008, s. 55-68, doi:10.14746/amp.2008.16.05.