ATŁAS, T. „Posługa I współpraca Misyjna W świetle Encykliki Deus Caritas Est”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 16, grudzień 2008, s. 69-76, doi:10.14746/amp.2008.16.06.