SZYPKE, O. „Wyzwania Ewangelizacji W Realizacji uświęcającego Zadania Kościoła. Wokół przemówień Jana Pawła II wygłoszonych W Ameryce Łacińskiej”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 16, grudzień 2008, s. 119-40, doi:10.14746/amp.2008.16.08.