KURKOWIAK, ANNA. „Wkład Polskiego duchowieństwa W rozwój Kościoła Katolickiego W Kazachstanie”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 16, grudzień 2008, s. 187-00, doi:10.14746/amp.2008.16.11.