PAWŁOWSKI, Z. „Światowa Organizacja Zdrowia I Opieka Medyczna Sprawowana Przez Instytucje Religijne W 30 Lat Po Deklaracji W Ałma Ata”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17, grudzień 2010, s. 17-23, doi:10.14746/amp.2010.17.02.