ZAJĄC, P. „Codex Historicus I codzienność Misji W Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) W Arktycznej Kanadzie, 1912-1917”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17, grudzień 2010, s. 25-50, doi:10.14746/amp.2010.17.03.