SZYMCZYCHA, K. „Dialog Z Tradycyjnymi Religiami Afryki W Nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II Oraz W liście kardynała Francisa Arinze”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17, grudzień 2010, s. 71-87, doi:10.14746/amp.2010.17.05.