PWKO, ALDONA MARIA. „Dialog Religijny chrześcijan I muzułmanów W Polsce. Instytucje kościelne działające Na Rzecz Porozumienia międzyreligijnego”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 17, grudzień 2010, s. 137-50, doi:10.14746/amp.2010.17.10.