BŁAŻEJEWSKA, B. „Dziewczęta-żołnierze. Przyczyny występowania Tego Zjawiska”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 17, grudzień 2010, s. 157-66, doi:10.14746/amp.2010.17.12.