SNELA, M. „SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17, grudzień 2010, s. 194-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7941.