DZIEWULSKA, KAROLINA. „NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2008 2009”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 17, grudzień 2010, s. 196-02, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7942.