Różański, Jarosław. „Świętość I wolność — Nowe Wyzwania Dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II Wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie)”. Annales Missiologici Posnanienses 28 (grudzień 13, 2023): 101–108. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/40419.