Danieluk, Robert. „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja I Recepcja Dzieł Architektury Na przykładzie świątyń Jezuickich Ameryki Południowej Okresu Kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015”. Annales Missiologici Posnanienses 21 (grudzień 15, 2016): 221–224. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7762.