SZYMCZYCHA, KAZIMIERZ. „Dialog Z Tradycyjnymi Religiami Afryki W Nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II Oraz W liście kardynała Francisa Arinze”. Annales Missiologici Posnanienses, no. 17 (grudzień 15, 2010): 71-87. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7930.