1.
ATŁAS T. Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est. 10.14746/amp [Internet]. 15 grudzień 2008 [cytowane 18 lipiec 2024];16:69-76. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7897