Annales Missiologici Posnanienses https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/amp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/amp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/amp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>PKP Index; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/mnisw_7.png" alt=""><br><br></p> <p><img src="/public/piotr/ikonki/ic_74_53.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/amp</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>1731-6170</div> <!--<strong>ISSN: </strong>1733-1757</div>--> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Annales Missiologici Posnanienses 1731-6170 <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie&nbsp;<em>Annales Missiologici Posnanienses</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/pss/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w <em><em>Annales Missiologici Posnanienses</em></em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> Zarys historii ewangelizacji Meksyku od XVI do XVII wieku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20861 <p>The evangelization of Mexico in the 16th and 17th centuries is a fascinating period in the history of Christianization of the New World. The creative confrontation of the then missionaries (Franciscans, Dominicans, Augustinians, and Jesuits) with local cultures and beliefs and the Spanish conquest system resulted in the development of innovative methods of working with indigenous peoples (catechisms, education, art, hospitality, scientifi c research) and the creation of stable church structures in Mexico.</p> Tomasz Szyszka Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 7 30 10.14746/amp.2019.24.1 Duch Ameryki Łacińskiej nadzieją dla (nie)chrześcijańskiej Europy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20866 <p>The article indicates the disappearance of Christianity in Europe. The article refers to Christian hope as an inspiration and motivation to undertake evangelization activities. The article contains references to popes who see help for secularized Europe in Latin America and the people of this continent. The text emphasizes the importance of culture in experiencing religion and building relationships with God. It signals that re-evangelization is needed in modern Europe, which will lead to the rebuilding of Christian identity. The text also emphasizes that Christianity is a religion for everyone, and Christian teaching should be uniform.</p> Marta Sienkiewicz Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 31 39 10.14746/amp.2019.24.2 Kościół katolicki na Islandii do roku 1264 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20867 <p>The missionary action in Iceland did not end with the reception of Christianity by Althing in the year 1000. Further eff orts of the missionaries and their cooperation with Icelandic society were necessary to consolidate the adopted faith. The missionaries from Germany and England fi rst had a huge share here. Then, the native bishops and clergy took over this role successfully. The political and social stabilization of this period allowed Christianity to take root in the society of the Icelandic time of the independent Icelandic Community. This was confi rmed by the rise and development of monastic life, the development of Icelandic culture and education. The fi rst period of Christianity in Iceland allowed for laying solid foundations on which, even after the loss of sovereignty, Icelanders could preserve their cultural identity and national heritage.</p> Grzegorz Adamiak Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 41 57 10.14746/amp.2019.24.3 Roberto de Nobili SJ i misja w Maduraju w latach 1606-1656 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20869 <p>The Mission in Madurai 1606-1656 was a unique episode in the history of Christianity in India. During these times changing religion to Christianity meant abandoning one’s culture. Roberto de Nobili, an Italian Jesuit and founder of the mission was the fi rst European to learn Sanskrit, study the scriptures of the Vedas and convert Brahmins. He allowed them to keep their social customs, which was seen as controversial by the church hierarchy. He followed these social rules himself, living the life of an Indian ascetic and thus gaining respect among higher castes. His way of separating Hinduism from Indian culture was, and still is, contentious but it was done for practical purposes. The controversies forced him to defend his arguments on many occasions. In his writings he described Indian traditions and explained his method of missionary work. There were not many followers of de Nobili’s method, who would be able to understand the need of accommodation, undertake studies of Hinduism and be prepared to embrace an ascetic lifestyle. It was not until the 20th century that interreligious dialogue emerged as a concept and some Catholic clergymen found inspiration in Hindu spirituality. The goal of this thesis is to show just how pioneering was the accommodation method used by de Nobili and how his infl uence can still be felt on attempts at interreligious dialogue in the modern era.</p> Justyna Pyz Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 59 74 10.14746/amp.2019.24.4 Misyjny wymiar duchowości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20871 <p>Currently, 92 years have passed since the announcement of St. Teresa of the Child Jesus, patron of the mission. There are still questions about the legitimacy of this act made by Pope Pius XI. However, this article focuses primarily on the timeliness of this patronage, and not on the act itself and its legitimacy. First, it presents the missionary life of the Saint of Lisieux, which is a de facto missionary feature of her spirituality, and then the “missionary thought” of Saint. Teresa of the Infant Jesus is juxtaposed with the teaching of the Church, represented by Vatican II and Redemptoris Missio John Paul II.</p> Zofia Kaczmarek Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 75 83 10.14746/amp.2019.24.5 Nauczanie misjologii w świecie chrześcijańskim i dla niego. Treść i metoda https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20872 <p>The article begins with a brief defi nition of „World Christianity” and elaborates three theses for conceiving the relationship between missiology and theology, the understanding and practice of Christian missions, and the teaching of missiology. I argue that outside missiology there is no theology. I also reject the separation between church history and missiology, the division between the historic churches of the West and the „mission lands” of the rest, and a narrow focus of the goal of Christian missions on conversion and church-planting. Finally, I recommend a shift from „church history” to „history of Christianity.”</p> Peter C. Phan Klaudyna Longinus Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 85 99 10.14746/amp.2019.24.6 Dialog czy misja? Dokumenty misyjne Kościoła wobec dialogu międzyreligijnego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20873 <p>The Second Vatican Council opened a new perspective for interreligious dialogue for the Church. Theological refl ection, including non-Christian religions, pointed out the elements of truth and holiness present in them and confi rmed their value as preparation for the Gospel. This positive image of religion does not confl ict with missionary activity. The conciliar and post-conciliar documents of the Church emphasize the constant validity of the missionary mission of Christians and indicate dialogue as one of the forms of mission. Signifi cantly, the topic of interreligious dialogue is primarily addressed in missionary documents that recognize it as an integral part of the preaching of the Gospel. The Council decree Ad gentes divinitus, the exhortation of Paul VI Evangelii nuntiandi, the encyclical of John Paul II Redemptoris missio are just some of the Church’s many missionary documents that develop the concept of interreligious dialogue.</p> Magdalena Rzym Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 101 118 10.14746/amp.2019.24.7 Wątki misyjne w nowożytnej ikonografi i Świętego Franciszka Ksawerego (w wybranych dziełach sztuki) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20875 <p>The iconography of Saint Francis Xavier abounds in mission themes. It includes literal and allegorical motives. Symbols are present in this iconography, but the narration prevails. In the mission iconography of Saint Francis Xavier are emphasized: the prophetic dream of a mission in India, teaching, disputing, administering the sacrament of baptism, miracles, the death of Saint Francis Xavier on the island Sancian and his apotheosis which is most often in the “company” of the personifi cation of the continents or mission countries.</p> Justyna Sprutta Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 119 133 10.14746/amp.2019.24.8 Ferdinando Moggi (1684-1761): architetto e gesuita fi orentino in Cina. Convegno internazionale di studi a cura di Francesco Vossilla e Luigi Zangheri. Accademia delle Arti del Disegno, Firenze, 13 febbraio 2017. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20876 Robert Danieluk Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 137 140 10.14746/amp.2019.24.9 Sancian als Tor nach China: Kaspar Castners Bericht über das Grab des Heiligen Franz Xaver. Sancian, Gate to China: Kaspar Castner’s Account of the Grave of Saint Francis Xavier. Editors Thierry MTg, Schnell & Steiner, 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/20877 Robert Danieluk Copyright (c) 2019-12-31 2019-12-31 24 141 143 10.14746/amp.2019.24.10