Annales Missiologici Posnanienses https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp <p class="oczasopismie">Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.<br /><strong>Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikację artykułów.</strong></p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <p class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANIE W:<br /></strong><span lang="EN-GB"><a href="http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1731-6170">CEJSH</a>, <a href="https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2922">CEEOL</a>, <a href="https://www.worldcat.org/search?q=Annales+missiologici+Posnanienses">WorldCat</a>, <a href="https://www.researchgate.net/journal/Annales-Missiologici-Posnanienses-1731-6170">ResearchGATE</a>, <a href="https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=%22Annales+Missiologici+Posnanienses%22&amp;btnG=">Google Scholar</a>, <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=27903">Index Copernicus Journals Masters List</a>, <a href="https://bibliotekanauki.pl/journals/879">Biblioteka Nauki</a>, <a href="https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&amp;search_text=Annales%20Missiologici%20Posnanienses%20&amp;search_type=kws&amp;search_field=full_search&amp;and_facet_source_title=jour.1152390">Dimensions</a><br /><br /></span><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: <br /></strong>Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): <strong>5</strong> <br /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/ikonki/ic_74_53.png" alt="" /></p> <p class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp">10.14746/amp</a><br /><strong>ISSN: </strong>1731-6170<br /><strong>e-ISSN: </strong>2956-6282</p> <p><!--<strong>ISSN: </strong>1733-1757</div>--></p> <p class="oczasopismie"><strong><br />PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong></p> <p class="oczasopismie"><strong>Od t. 26 (2021- ): <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/aws/ncnd.png" /> </a></strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl">Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND International).</a><strong><br /><br />Od t. 15 (2006) do t. 25 (2020): </strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc1.png" alt="CC_by-nd/3.0" /> Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND International)</a>.<strong><br /></strong></p> <p class="oczasopismie"><strong>Przed 2006 rokiem: </strong>do wszystkich tekstów opublikowanych prawa autorskie są zastrzeżone.<strong><br /></strong><strong><br /><br /></strong><strong>ARCHIWIZACJA<br /></strong>Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w <a href="https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/">PKP Preservation Network</a> (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.<br />Czasopismo "Annales Missiologici Posnanienses" jest zgodne ze standardami <a href="https://i4oc.org/#publishers">I40C</a> dotyczącymi otwartych cytowań.</p> <p><strong>WYDAWCA<br /></strong><a href="https://amu.edu.pl/">Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</a><br />Wydział Teologiczny</p> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Annales Missiologici Posnanienses 1731-6170 <p class="oczasopismie"><strong><br />PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong></p> <p class="oczasopismie">Od 2021: <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/aws/ncnd.png" /></a></strong><strong><br /></strong>Od 2006: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.en"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc1.png" alt="CC_by-nd/3.0" /></a><strong><br /></strong></p> <p><strong>Przed 2006 </strong>do wszystkich tekstów opublikowanych prawa autorskie są zastrzeżone.<strong><br /></strong></p> <p><strong><br />Autorzy<br /></strong>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/about/contact">adres redakcji</a> umowy <a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/libraryFiles/downloadPublic/134">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów ze zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.<br />Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)</a> oraz zezwalają na sublicencje na tych samych warunkach.<br />Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy <br /></strong>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych <strong>od 2021</strong> roku w <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">użycie niekomercyjne – nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych <strong>w latach 2006-2020</strong> w <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p><strong>Inne<br /></strong>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> Cztery fale ewangelizacji. Refleksja o. Raniera kard. Cantalamessy na temat głoszenia kerygmatu w historii Kościoła https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37881 <p>Father Raniero Cardinal Cantalamessa presents four periods of evangelization that have taken place in the history of the Church. He refers to them as „waves of evangelization”, indicating that these extraordinary periods of evangelization are reminiscences of the beginnings of the Church. Their appearance is related to the emergence of a new group of recipients unfamiliar with the message of the Gospel. Cantalamessa’s analysis indicates that the actual content conveyed to them is the kerygma. Appropriate pastoral reflection is also required by the choice of a keryx who is to effectively reach the recipients with the message of salvation. The four „waves of evangelization” are, according to the Italian theologian, a return to kerygmatic evangelization.</p> Michał Zborowski Prawa autorskie (c) 2022 Michał Zborowski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 7 24 10.14746/amp.2022.27.1 Droga Johna Henry’ego Newmana do uznania autorytetu papieża https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37886 <p>Newman’s way to conversion was made possible by his overcoming of his youthful convictions adopted from Protestant theologians (Luther, Cranmer, Bale, Fox, Sandys, Warburton, Isaac, and Thomas Newton), that the office of the pope was related to the case of the Antichrist. Their accusation is summed up in the statement that the pope, by enacting and enforcing ecclesiastical laws, has obscured the true primary meaning of God’s commandments and has thus established himself in the place of God, making himself the master of Catholic consciences. Newman’s idea of the Antichrist evolved from associating him with the place and the office of the pope to recognizing only his hallmarks as significant: open infidelity, ungodlieness, arrogance, worldly spirit, and false liberalism. At the same time, he took a futuristic position, not excluding the view that the “secret of godlessness” is already at work, and the Antichrist has his precursors, types, images and shadows. He overcame the mental flaw that identified the pope with the Antichrist through in-depth studies of the history of the Church, a change withwhich was signaled in A Letter to the Rev. Godfrey Faussett (1838), matured in an apology of the papacy in The Protestant Idea of Antichrist (1840) and led to the recognition of the pope as the true Vicar of Christ and Sacramentum Unitatis and the revocation of anti-Roman views in 1843, and again in 1845. Newman understood that the primacy of the pope is part of an evolving Catholic doctrine, and the pope has become the goal of prosecution because of his close resemblance to Christ, whom Satan is trying to imitate.</p> Natasza Lisowska Prawa autorskie (c) 2022 Natasza Lisowska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 25 46 10.14746/amp.2022.27.2 Początki misji kameruńskich w kleszczach polityki kolonialnej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37888 <p>Christian missions in Cameroon were quite closely related to European colonization. It came with noble slogans of bringing civilization and freedom. But it had primarily economic and political goals. Although missionary activity was born from other motives, it was nolens volens entangled in the politics of the colonial states. The Cameroonian coast nominally belonged for<br>centuries to Portugal. At the end of the 18th century the missionary activity in Africa had almost completely disappeared. The beginnings of the mission in Cameroon were entangled in the intricate politics of England, Germany, and France in particular. Without this political dimension it is impossible to fully understand the contemporaneity of the various Christian denominations in Cameroon.</p> Jarosław Różański Prawa autorskie (c) 2022 Jarosław Różański https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 47 64 10.14746/amp.2022.27.3 Argentyna – misyjna droga do świętości Brata Jerzego Łakomiaka OFM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37889 <p>Among the many paths in life on which God places man there is undoubtedly the one that leads to the heights of holiness. It is not always easy, but certainly beautiful. Delighted by this beauty of God’s plans, Brother Jerzy Lakomiak united his paths with the Master’s dogs. Reading and responding to God’s call, he responded with his life by taking up the path of the evangelical counsels: chastity poverty and obedience following the example of St. Francis of Assisi. His love for God, the Blessed Mother, holy poverty, quiet and humble service, and a life of prayer, first in his native country and then for half a century on Argentine soil, made it possible that today among his confreres and those who knew Brother George, he is spoken of as one who exemplarily fulfilled the<br>mission the Risen Lord entrusted to him.</p> Marceli Ryszard Gęśla Prawa autorskie (c) 2022 Marceli Ryszard Gęśla https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 65 73 10.14746/amp.2022.27.4 Paradygmat krajowego, instytucjonalnego zaangażowania misyjnego na podstawie działalności Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1969-2022) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37890 <p>The Missionary Procuration of the Missionary Oblates of Mary Immaculate (1969-2022) is a national institution supporting Oblate, but not only, missionary activity ad gentes. Its structure also includes: Public Association of the Faithful “Friends of the Oblate Missions” (since 1969), Association Oblacka Pomoc Misjom “Lumen Caritatis” (since 2009), the Missionary Roads magazine and website (since 2014), and the Mazenodianum Institute Foundation (since 2021). These institutions, apart from the association of “Friends of the Oblate Missions”, previously operated separately. From the very beginning, the Missionary Procuration has been associated with the basic areas of its activity: providing spiritual and material assistance to missionaries and the works they carry out; supporting the awakening of missionary vocations; propagating the missionary idea both among the clergy and lay people, also through: the activities of the Friends of the Mission, the activities of the “Lumen Caritatis” association, the publishing of the “Missionary Roads” magazine, the www.misacyjne.pl website, books and ephemeral publications, presence in other social media, parish animations and mission retreats, conducting social campaigns, other evangelistic, cultural and scientific events related to the promotion of Oblate missions. The conducted research shows, among others, that: this activity in many of its aspects may be paradigmatic for other national mission institutions (eg WYD or the missionary secretariat of the Divine Word Missionaries work in a similar way). The realities of missionary activity and research have also shown that the centralization of missionary activities in one institutional entity within the religious or diocesan jurisdiction is a better solution than their atomization. The purpose of missionary institutions is not only spiritual and material help for the mission, but also a much wider multifaceted activity; in the activities of ecclesial missionary institutions, both proven and modern missionary tools should be used, and in-depth mission formation, as well as the creation of communities, groups of people engaged in mission is a condition of permanent missionary assistance.</p> Marcin Jan Wrzos Prawa autorskie (c) 2022 Marcin Jan Wrzos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 75 98 10.14746/amp.2022.27.5 Współczesne formy akomodacji misyjnej na przykładzie Kuby https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37891 <p>The presented article takes up the issue of missionary accommodation on the example of the Church in Cuba. It is shown in both theoretical (theology, conciliar teaching, papal teaching with special reference to Pope Francis) and practical (consultation with missionaries and the author’s own experience) assumptions. The purpose of the article is to reflect pastorally on the involvement of missionaries in pastoral ministry and to identify the essential accommodative ways used by them. The final conclusions point to the need for missionaries to be creative and open-minded in their search for new ways to evangelize, and to overcome obstacles in the way of proclaiming the Good News.</p> Adam Wiński Prawa autorskie (c) 2022 Adam Wiński https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 99 109 10.14746/amp.2022.27.6 Ewangelizacja w kontekście kultury górskich rejonów Papui-Nowej Gwinei. Część 2 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37893 <p>The purpose of the article is to show the dynamics of evangelization in the context of the culture of the peoples living in the mountainous areas of Papua New Guinea. The starting point is the history of Christianization of these areas and the rooting of Churches of various denominations there. The analysis reveals the tools of evangelization used by Catholic missionaries to penetrate the culture and traditions of the local inhabitants, which resulted in the formation of new Christian communities.</p> Dariusz Kajzer Prawa autorskie (c) 2022 Dariusz Kajzer https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 111 145 10.14746/amp.2022.27.7 Renata Díaz-Szmidt, Gdzie jesteś Gwineo? Próby kształtowania tożsamości narodowej w twórczości pisarzy z Gwinei Równikowej, Warszawa 2017, (ss. 362, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/37894 <p>Recenzja książki</p> Jarosław Różański Prawa autorskie (c) 2022 Jarosław Różański https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-03-31 2023-03-31 27 149 151 10.14746/amp.2022.27.8