Annales Missiologici Posnanienses https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br />Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie">INDEKSOWANIE W:<strong><br /></strong> <p>PKP Index; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/ikonki/mnisw_7.png" alt="" /><br /><br /></p> <p><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/ikonki/ic_74_53.png" alt="" /></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp">10.14746/amp</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>1731-6170</div> <!--<strong>ISSN: </strong>1733-1757</div>--> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br /><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/admin/ncnd.png" alt="" /></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie&nbsp;<em>Annales Missiologici Posnanienses</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/pss/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em>Annales Missiologici Posnanienses</em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w <em><em>Annales Missiologici Posnanienses</em></em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> piasecki@amu.edu.pl (dr hab. Piotr Piasecki) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Daniello BARTOLI, Istoria Della Compagnia Di Gesù. L'Asia. 2 vols. Torino, Giulio Einaudi Editore, 2019. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26418 Robert Danieluk Prawa autorskie (c) 2020 Robert Danieluk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26418 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 El jesuita Pedro Páez. Cartas desde el Nilo Azul. Ed. Wenceslao SOTO ARTUÑEDO. Aranjuez, Xerión/Provincia de España, Compañía de Jesús, 2020. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26422 Robert Danieluk Prawa autorskie (c) 2020 Robert Danieluk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26422 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Jarosław Różański, Jacek J. Pawlik, Ku nowej kulturze. Zmagania adaptacyjne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii 2020, ss. 265. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26423 Jarosław Różański Prawa autorskie (c) 2020 Jarosław Różański https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26423 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26424 Luiza Nadstazik Prawa autorskie (c) 2020 Luiza Nadstazik https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26424 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w roku 2019/2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26425 Anna Maria Dzik Prawa autorskie (c) 0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26425 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Chrystianizacja Słowian połabskich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26407 <p>The Polabian Slavs were the last refuge of paganism in the Slavic region. They survived until 1168, because then Rugen, the last pagan bastion of the Slavs after the destruction of Radgosc, was conquered by Waldemar I, king of Denmark. The Polabian Slavs put up the longest resistance to Christianization, seeing it as a threat to their identity, nationality and tradition, of which the pagan cult was an important part. Even in 1147 a crusade was organized against the pagan Polabians, for which St. Bernard of Clairvaux called. The world of pagan Slavs ended with the moment of fall of Rügen and its Arkona, which became the centre of Slavic pagan cult after Radogosc. Two or three centuries later, Polabian Slavs were germanized, losing their nationality and thus becoming the part of Germany.</p> Justyna Sprutta Prawa autorskie (c) 2020 Justyna Sprutta https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26407 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26408 <p>During his pilgrimages to his homeland, John Paul II was teaching his countrymen about the problems specifi c to the Church in Poland, but also to the whole Church. One of these themes was the missions ad gentes. The Pope noticed and pointed out on the example of the history of his nation that missions built Polish statehood and shaped Polish culture. He called for this process to be recognized in the history of Europe as a whole and to recognize in evangelization the factor that builds and defi nes its true identity. He showed that missions help imbue human culture with a supernatural element. He recalled the truth about the missionary nature of the Church and the missionary vocation of all its members. Responsibility and cooperation in the missionary work was for John Paul II one of the forms of the “imagination of mercy.”&nbsp; Appealing to his countrymen for missionary generosity and commitment, he also pointed to the fi gures who were involved in the animation of the missionary work in the Polish and universal Church. In his teaching in Poland, he recalled the missionary task of the Church community and of each and every faithful.</p> Grzegorz Adamiak Prawa autorskie (c) 2020 Grzegorz Adamiak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26408 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26412 <p>The new evangelization is a concrete task, precisely described in the documents and teaching of the Church. Its characteristic features include: a new context in which the Gospel is proclaimed, a new recipient of this message, a new enthusiasm, new methods, new means of expression, as well as a new keryx and a new content, which is the kerygma sensu stricto. The new evangelization is one of the three types of evangelization in addition to the mission ad gentes and the ordinary evangelization.</p> Michał Zborowski Prawa autorskie (c) 2020 Michał Zborowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26412 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Populizm religijno-polityczny Eva Moralesa wyzwaniem dla Kościoła katolickiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26410 <p>The article shows the diffi cult problem of how to renew the dialogue between the Catholic Church, present in Bolivia since the sixteenth century and the populist regime of Evo Morales, nowadays expelled by the Bolivian opposition from his own country. The painful division of the Bolivian society into several distinctly separate groups is a huge missionary challenge for the Catholic Church in Bolivia. Catholicism cannot look indiff erently at the many social experiments conducted in the area of this very poor&nbsp; Andean country. What is required, is a radical change of the spiritual formation, which will lead effi ciently to a renewed reception of the Gospel in the free heart of the Bolivian nation.</p> Jarosław Tomaszewski Prawa autorskie (c) 2020 Jarosław Tomaszewski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26410 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę „pięciu dróg” św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26413 <p>Atheism and theism have been seen rather as contradictory points of view, without the possibility to enter into dialogue. In 1966 Antony Flew published a book entitled God&nbsp; and Philosphy, a key work, in which the author criticised theism and later – the logical justifi cation of atheism. He took up a constructive criticism of the Five&nbsp; Ways of St Thomas Aquinas. Flew achieved his goal, because he provoked theists to revise their views and ways of formulating theological arguments. Finally, Antony Flew considered again his own attitude and thanks to conducted debates and discussion with theists, he came to the conclusion that God exists. Antony Flew spent almost his whole life on a quest to fi nd the truth. He could be a positive example of an open-minded philosopher, because only such a person is able to contribute to an open a dialogue between atheism and theism.</p> Angelika Mrówka Prawa autorskie (c) 2020 Angelika Mrówka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26413 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Miranda Prorsus: An Encyclical Letter of Pope Pius XII on Motion Pictures, TV and Radio – its Impact on the Catholic Church Media in Zambia Today https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26414 <p>This article refl ects on the sixty years marking the anniversary of the encyclical letter Miranda Prorsus by Pope Pius XII. Miranda Prorsus was the fi rst document written in 1957 by the Church to refl ect on the three important means of communication: Motion Pictures (Film), Television (TV) and Radio. It highlighted the importance of these&nbsp; “remarkable technical inventions” to aid humanity in as far as development and understanding the media was concerned. Each of these three instruments of communication is examined in both the strengths and weaknesses they carry, but much more, how they can play a role in advancing humanity in the area of morality and truth telling. The article tries to use some of the important highlights in the context of Zambia my country that has embraced these means of communication with radio stations set up by the respective Bishops and a Television soon to be launched by the Zambia Conference of Catholic Bishops (ZCCB). In retrospect the article tries to show how these means and technical inventions can become handy in as far as the evangelization is concerned.</p> Freeborn Kibombwe Prawa autorskie (c) 2020 Freeborn Kibombwe https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26414 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Osoby o zadeklarowanym różnym stopniu religijności, a korzystanie z internetowych mediów chrześcijańskich, w tym misyjnych, w Polsce. Badania pastoralno-prasoznawcze https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26415 <p>Media communicating via the Internet have become tools of evangelizing infl uence since the early 1990s. They became the subject of research for the author, in terms of&nbsp; how well they are known to the Internet users depending on the degree of religiosity they declared (believers and regular users, believers and occasional practitioners, non-believers), which allowed to formulate pastoral postulates and conclusions. The survey included persons from a representative, nationwide sample (N = 1000) who&nbsp; completed standardized CAWI (Computer-Assisted Web Interview) questionnaire interviews and VIDI (Virtual Individual In-Depth Interviews – individual indepth interviews).&nbsp; This is the fi rst such extensive research on Poland. According to the research, the knowledge and use of Christian media that communicate through the Internet, including the missionary ones, changes depending on the respondents’ declared degree of religiosity.</p> Marcin Wrzos Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Wrzos https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26415 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26416 <p>Since the apostolic times, the Church has continuously fulfi lled the invitation addressed by Jesus to his disciples: Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature (Mark 16:15). The Second Vatican Council, writing about the missionary nature of the Church, clearly emphasized the importance of the task of bringing the Good News to all people on Earth. This mission includes the activity of the Sisters Servants of the Holy and Immaculate Virgin Mary, a congregation founded by blessed Edmund Bojanowski. Although the congregation was not established with missionary work in mind, the fi rst Sisters left Poland as early as 1928, realizing the deep missionary&nbsp; awareness that had always been present in Bojanowski. Currently, the Sisters work almost on all continents, running schools and nurseries for children, serving the sick in&nbsp; clinics and hospitals, working for charity, parishes and pastoral care. The spring months faced the Sisters with the challenge of dealing with the covid-19 virus epidemic, which aff ected, among others, the functioning of the hospitals and schools run by the Sisters, putting many children in poor health at risk because of the conditions in which they live. The Sisters often added a request for prayer and support to the current news published on the Internet. Although due to the epidemic, the departures of volunteers became impossible, many people of good will supported and&nbsp; continue to support the missionary activity of the Sisters, remembering the words of<br>Christ: Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me (Matthew 25:40).</p> Jędrzej Machalski Prawa autorskie (c) 2020 Jędrzej Machalski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26416 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 For the record: The Canton exile of the missionaries (1666-1671) by the Polish Jesuit Szpot Dunin https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26417 <p>The Chinese Rites Controversy definitively shaped the history of Christianity in China. When some missionaries were exiled in Canton from 1666 to 1671, they sought to resolve their disagreement on whether certain Confucian rituals could be practiced by Chinese Christian converts but their differences ended up even more entrenched. In his unpublished history of the China mission covering the period from 1640 to 1700, the Polish Jesuit Tomasz Ignacy Szpot Dunin (1644-1713) gives an account of the discussions held in Canton. His account not only reveals previously known materials but also offers new insights on the Controversy.</p> Thierry Meynard Prawa autorskie (c) 2020 Thierry Meynard https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26417 Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100