[1]
Kempińska, L. 2018. Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentowej. Artium Quaestiones. 28 (maj 2018), 251–268. DOI:https://doi.org/10.14746/aq.2017.28.10.