[1]
Kobylińska-Bunsch, W. 2019. Materialność świetlnego zapisu – o rzeczach w dorobku Jerzego Lewczyńskiego. Artium Quaestiones. 29 (maj 2019), 161-185. DOI:https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.6.