[1]
Rejniak-Majewska, A. 2020. Film jako instalacja. Przestrzeń, narracja i afekt w ekspozycji Mieke Bal „Madame B". Artium Quaestiones. 31 (grudz. 2020), 39-66. DOI:https://doi.org/10.14746/aq.2020.31.2.