(1)
Kempińska, L. Ślad I (nie)obecność W twórczości Evy Kmentowej. 10.14746/aq 2018, 251-268.