(1)
Szymanowicz, M. W Poszukiwaniu „narodowości W fotografice”. 10.14746/aq 2018, 65-86.