(1)
Jankowska-Andrzejewska, M. Malarstwo Materii W Polsce. Na Marginesach odwilżowej "Nowoczesności". 10.14746/aq 2018, 197-247.