(1)
Kobylińska-Bunsch, W. Materialność świetlnego Zapisu – O Rzeczach W Dorobku Jerzego Lewczyńskiego. 10.14746/aq 2019, 161-185.