(1)
Wujewski, T. Kolos Rodyjski: Gdzie Stał I Jak Był Wykonany. 10.14746/aq 2019, 289-320.