(1)
Lipiński, F. Spis treści. 10.14746/aq 2019, 3-4.