(1)
Rejniak-Majewska, A. Film Jako Instalacja. Przestrzeń, Narracja I Afekt W Ekspozycji Mieke Bal „Madame B". 10.14746/aq 2020, 39-66.