Kempińska, L. (2018). Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentowej. Artium Quaestiones, (28), 251–268. https://doi.org/10.14746/aq.2017.28.10