Kobylińska-Bunsch, W. (2019). Materialność świetlnego zapisu – o rzeczach w dorobku Jerzego Lewczyńskiego. Artium Quaestiones, (29), 161-185. https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.6