Kempińska, L. (2018) „Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentowej”, Artium Quaestiones, (28), s. 251–268. doi: 10.14746/aq.2017.28.10.