Kobylińska-Bunsch, W. (2019) „Materialność świetlnego zapisu – o rzeczach w dorobku Jerzego Lewczyńskiego”, Artium Quaestiones, (29), s. 161-185. doi: 10.14746/aq.2018.29.6.